OSGB HİZMETLERİ

Özhan Erkal OSGB; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmetinizdedir.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

Kanuni zorunluluğu olan sertifikalı İSG eğitimleriyle iş kazalarını önleyerek çalışanlarınızı ve işyerinizi koruyoruz.

DİĞER HİZMETLER

Özhan ERKAL OSGB olarak; Tüm iş sağlığı güvenliği hizmetlerinizi kaliteli, hızlı ve makul fiyatlarla sunuyoruz.

İŞ KAZALARININ %98’İ ALINACAK TEDBİR VE ÖNLEMLERLE ÖNLENEBİLİR !

HİZMETLERİMİZ

Özhan Erkal OSGB

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman.

İŞ YERİ HEKİMİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANI

İş yerinde var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Çalışanların sağlık ve çalışma geçmişlerini özetle işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekiminin yaptığı muayene işlemlerinde yardımcı olur.

120

Kurumsal Firma

7

Personel

2

İş Yeri Hekimi

Tehlike:  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.