Sivil Savunma Planı

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerden ve savaş durumunda kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı sivil savunma öğretir. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere birçok iş yeri bağlı bulundukları Valiliklerden, Sivil Savunma Planı hazırlamaları yönünde tebligatlar almaktadır.

AFAD Daire Başkanlığı ve İstanbul AFAD ‘ dan alınan bilgiler ışığında; kamu kurum ve kuruluşlarında sivil savunma amirlerinin 4-5 gün süren eğitimlerinin tamamlandığı, sırada özel sektörün olduğu, eğitim planlaması için bir nevi bilgi havuzu oluşturmak amacı ile bu uygulamanın yapıldığı öğrenildi. Ayrıca işyeri tehlike sınıfına bakılmaksızın 100 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin zaten sivil savunma amiri bulundurmak zorunda olduklarını belirtildi. Sivil Savunma Planının, müesseselerin güvenlik birimleri ile beraber varsa bina yönetimi tarafından hazırlaması gerekmektedir.

Konu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olmayıp bina yapısı, sığınak, ekipman vb. konularda yeterli bilgiye sahip (Teknik Ekip vb.) kişiler tarafından kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlanması gerekmektedir.
İlgili planlar 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘Daire ve Müesseseler İçi Sivil Savunma İşleri Kılavuzu’na göre hazırlanması istenmektedir.