Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az 1’er çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilmesi kanunen zorunludur. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir. Mevzuata göre; işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını zorunlu kılmıştır.

Yangın eğitimi ve tatbikatı; temel ve genel olmak üzere iki ayrı programda ele alınır. Temel eğitimlerimiz toplamda 8 saattir ve acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilir. Genel Yangın Eğitimi ise işyerinde görevli beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.

Yangın Eğitimi Kapsamı

  • Yangın Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Sebepleri, Oluşum Safhaları
  • Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
  • Yangın Söndürme Maddeleri ve Cihazlarının Çeşitleri
  • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakmı, Kontrolü
  • Yangın Anında Hareket Tarzı
  • Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
  • Acil Eylem Planları
  • Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

Yangın Eğitimi Sertifikası

Yangın eğitimi / tatbikati yılda en az bir defa yapılır. Bu eğitimlerin sonunda eğitim alan kişiler yangın eğitimi sertifikasını almaya hak kazanmaktadırlar.